terapija

Kao psihodramska praktičarka te edukantica za psihodramsku terapeutkinju pri Centru za psihodramu vodim individualnu terapiju i savjetovanje uz superviziju, uživo i online.

Psihodrama je terapijska i edukativna metoda koja se bazira na principu igranja uloga i omogućava nam da određene teme i probleme sagledamo iz različitih uglova, ne samo iz onog na koji smo navikli. Psihodrama stavlja naglasak na iskustveni aspekt terapijskog procesa te se bazira na poticanju spontanosti i kreativnosti kao bitnim aspektima našeg života. Psihodrama na um i tijelo gleda kao na jednu cjelinu i podrazumijeva da promjena jednog nije moguća bez promjene drugog te stoga omogućava holistički pristup svim aspektima našeg života.

kontakt: jasnazmak@gmail.com, 091 27 25 805