teorija

PREDAVANJE KAO IZVEDBA, IZVEDBA KAO PREDAVANJE – O PROIZVODNJI ZNANJA U UMJETNOSTI

LEYKAM INTERNATIONAL, 2019.

Usprkos njegovoj popularnosti na suvremenoj umjetničkoj sceni, format izvedbenog predavanja i u globalnom je smislu kronično teorijski zanemaren fenomen koji vapi za aktualnim interpretacijama i čitanjima. Ova je knjiga stoga važan doprinos konceptualizaciji žanra koji operira na granici umjetničkog i akademskog odnosno izvedbenog i teorijskog polja te kroz svoje funkcioniranje ukazuje na neke od neuralgičnih točaka navedenih domena.