psihodrama

Naša je seksualnost integralni dio naših identiteta koji utječe na mnoge druge dijelove naših života. Iako je ta veza ponekad skrivena i naizgled nejasna, ona je zapravo vrlo snažna i naš se odnos prema vlastitoj seksualnosti reflektira u raznim odlukama koje donosimo svakog dana. Kroz korištenje psihodramskih metoda radionice omogućavaju upoznavanje sa socijalnim i intimnim silnicama koje oblikuju načine na koje bivamo u vlastitom tijelu. Ideja je da stvorimo siguran prostor u kojemu ćemo moći razmijeniti iskustva i osjećaje, ali u kojemu ćemo istovremeno poštovati međusobne granice i (ne)spremnost za govorenje o stvarima o kojima (ne) želimo govoriti.

Kao edukantica za psihodramsku terapeutkinju pri Centru za psihodramu vodim individualnu terapiju uz superviziju.

Psihodrama je terapijska i edukativna metoda koja se bazira na principu igranja uloga i omogućava nam da određene teme i probleme sagledamo iz različitih uglova, ne samo iz onog na koji smo navikle. Psihodrama je primarno akcijska i iskustvena, a tek onda razgovorna metoda, što znači da se bazira na poticanju spontanosti i kreativnosti kao bitnim aspektima našeg života. Psihodrama na um i tijelo gleda kao na jednu cjelinu i podrazumijeva da promjena jednog nije moguća bez promjene drugog te stoga omogućava holistički pristup svim aspektima našeg života.