feminizam

Naša je seksualnost integralni dio naših identiteta koji utječe na mnoge druge dijelove naših života. Iako je ta veza ponekad skrivena i naizgled nejasna, ona je zapravo vrlo snažna i naš se odnos prema vlastitoj seksualnosti reflektira u raznim odlukama koje donosimo svakog dana. Kroz korištenje psihodramskih metoda radionice omogućavaju upoznavanje sa socijalnim i intimnim silnicama koje oblikuju načine na koje bivamo u vlastitom tijelu. Ideja je da stvorimo siguran prostor u kojemu ćemo moći razmijeniti iskustva i osjećaje, ali u kojemu ćemo istovremeno poštovati međusobne granice i (ne)spremnost za govorenje o stvarima o kojima (ne) želimo govoriti.